Monthly Archive: July 2018

Chương 1 – 5

Nhà giả kim – chương 1 – 5 Danh sách chương Bình Luận Nhà giả kim – chương 1 – 5 🔊 Tiểu Thuyết Nhà Giả Kim. Tác giả: Paulo Coelho. Vào truyện. Nhà...

Chương 6 – 10

Nhà giả kim – chương 6 – 10 Danh sách chương Bình Luận Nhà giả kim – chương 6 – 10   🔊 Chương 6. Chân trời đỏ ối, mặt trời dần lên. Cậu...

Chương 11 – 15

Nhà giả kiêm – chương 11 – 15 Danh sách chương Bình Luận Nhà giả kiêm – chương 11 – 15   🔊 Chương 11. Chàng trai cố đọc tiếp nhưng không tập trung...

Chương 16 – 20

Nhà giả kiêm – chương 16 – 20 Danh sách chương Bình Luận Nhà giả kiêm – chương 16 – 20   🔊 Chương 16. Người bán hàng pha lê nhìn mặt trời lên...

Chương 21 – 25

Nhà giả kiêm – chương 21 – 25 Danh sách chương Bình Luận Nhà giả kiêm – chương 21 – 25   🔊 Chương 21. Chàng trai thức dậy trước cả lúc mặt trời...

Chương 26 – 30

Nhà giả kiêm – chương 26 – 30 Danh sách chương Bình Luận Nhà giả kiêm – chương 26 – 30   🔊 Chương 26. Đoàn người đi về hướng mặt trời mọc. Họ...

Chương 31 – 35

Nhà giả kiêm – chương 31 – 35 Danh sách chương Bình Luận Nhà giả kiêm – chương 31 – 35   🔊 Chương 31. Trong thời gian này đoàn đi cả ngày lẫn...

Chương 36 – 40

Nhà giả kiêm – chương 36 -40 Danh sách chương Bình Luận Nhà giả kiêm – chương 36 -40   🔊 Chương 36. “Tôi đem điềm của sa mạc đến đây”, cậu nói với...

Chương 41 – 45

Nhà giả kiêm – chương 41 – 45 Danh sách chương Bình Luận Nhà giả kiêm – chương 41 – 45   🔊 Chương 41. Suốt đêm cậu không ngủ được. Hai giờ trước...