Monthly Archive: October 2018

Chú thích bản dịch

Nội dung Danh sách chương Bình Luận Nội dung 🔊 CHÚ THÍCH BẢN DỊCH Một bản dịch trực nghĩa từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác đã là khó, giữ được phong vị...

Hãy nhìn hạt lúa này

Nội dung Danh sách chương Bình Luận Nội dung 🔊 HÃY NHÌN HẠT LÚA NÀY Tôi tin rằng chỉ một cọng rơm cũng có thể làm nên cả một cuộc cách mạng. Thoạt nhìn,...

Chẳng gì cả

Nội dung Danh sách chương Bình Luận Nội dung 🔊 CHẲNG GÌ CẢ Gần đây, mọi người hay hỏi tôi lý do tại sao nhiều năm trước đây tôi khởi sự làm nông theo...

Trở về thôn quê

Nội dung Danh sách chương Bình Luận Nội dung 🔊 TRỞ VỀ THÔN QUÊ Hôm sau ngày diễn ra trải nghiệm đó, tức ngày 16 tháng năm, tôi đến chỗ làm, lập tức nộp...

Trở về nguồn cội

Nội dung Danh sách chương Bình Luận Nội dung 🔊 TRỞ VỀ NGUỒN CỘI Tựa lên cái cán dài của chiếc hái, tôi tạm dừng công việc trong vườn và nhìn đăm đăm về...