Monthly Archive: July 2019

Đại tá House

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Đại tá House – “Cha đỡ đầu tinh thần” và “hội đồng các mối quan hệ quốc tế”. Ở Washington, không ai có thể...

Câu lạc bộ Bilderberg

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Câu lạc bộ Bilderberg. Nếu như những năm đó công khai mọi điều cho công chúng biết thì chúng ta đã không thể hoạch...

Uỷ ban ba bên

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Uỷ ban ba bên. Đất nước chúng ta có thể có được chế độ dân chủ vĩ đại chúng ta cũng có thể tạo...

lời tựa

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Sau khi cuốn sách Kinh nghiệm thành công của ông chủ nhỏ đầu tiên của tôi được phát hành, không ngờ chỉ trong vòng nửa...