Category: chiến tranh tiền tệ

Lời giới thiệu

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Chiến Tranh Tiền Tệ – SONG HONGBING.Dịch giả: Hồ Ngọc Minh.Hiệu đính: Nguyễn Giang Chi. Lời giới thiệu. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã...

gia tộc rothschild

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 GIA TỘC ROTHSCHILD – CƯỜNG QUYỀN DUY NHẤT Ở CHÂU ÂU. Chỉ cần khống chế được quyền phát hành tiền tệ của một quốc...

James chinh phục Pháp

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 James chinh phục Pháp. Một khi chính phủ lại vào nguồn tiền vàng của một ngân hàng, các ngân hàng sẽ đóng vai trò...

Salomon thăm Áo

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Salomon thăm Áo. Trong mắt họ (gia tộc Rothschild) không có chiến tranh và hoà bình, không có khẩu hiệu và tuyên ngôn, cũng...