Category: thái cực quyền

Thái Cực Quyền Thích Danh – Vương Tông Nhạc

nội dung danh sách chương bình luận nội dung Thái Cực Quyền Thích Danh – Vương Tông Nhạc. 太极拳释名 王宗岳 太极拳,一名长拳, 又名十三势。 长拳者, 如长江大海, 滔滔不绝也。十三势者, 崩’ 捋’ 挤’ 按’ 采’ 列’ 肘’ 靠’ 进’...