Category: vệ sinh yếu quyết

thuật cổ

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Vệ Sinh Yếu Quyết. Tác giả : Hải Thượng Lãn Ông. thuật cổ. Nội kinh thiên một, hai, ba Nhiếp sinh di dưỡng đề...

khi cư

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 khi cư. Khởi cư: Xuất nhập (1) hàng đầu Thuận theo động tĩnh của bầu thiên nhiên Âm dương (2) vận chuyển ngày đêm...

ăn uống

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ăn uống. Vệ sinh ăn uống trước tiên Khuyên ăn thanh đạm, khuyên kiêng đậm nồng Ngũ tâm (5 vị cay) dùng phải có...

nước uống

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 nước uống. Một điều trọng yếu không quên Vấn đề nước uống phải nên thế nào? Chớ dùng nước ruộng nước ao Nước hộ,...

trầu thuốc rượu trà

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Trầu thuốc rượu trà. Luận về trầu, thuốc, rượu, chè Từng dùng thiết đãi bạn bè vui thay Vừa là phòng bệnh hàng ngày...

thất tình

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Thất tình. Nội thương bệnh chứng phát sinh (1) Thường do xúc động thất tình gây nên Quá mừng khí hoãn như điên Chợt...

phụ nữ

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 phụ nữ. Bệnh căn nữ có khác nhau Về phương kinh nguyệt, có mang lâm bồn Sinh rồi, con mẹ vuông tròn Nhưng mà...

dưỡng nhi

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 dưỡng nhi. Nuôi con là việc rất cần Mọi người ai cũng quan tâm hàng ngày Tiên thiên bẩm thụ chẳng đầy Là vì...

ăn ở

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ăn ở. Ăn ở cần phải chọn nơi Chọn làng mà ở, chọn người mà giao Làm nhiều chỗ thoáng, chỗ cao Tránh nơi...

tránh tai nạn

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 tránh tai nạn. Muốn cho thôn xóm được yên Mỗi người đều phải giữ gìn cùng nhau Đề phòng trộm cướp binh đao Là...